perearst24

Perearst24 kasutuselevõtmine Tapa Perearstikeskuses.

Lugupeetud perearstide Riina Niibo ja Aivar Kuusiku nimistu patsiendid.

Teie paremaks teenindamiseks on perearstid Riina Niibo ja Aivar Kuusik liitunud perearst24.ee platvormiga.

See suhtlus- ja tööhaldusplatvorm perearstikeskustele vähendab telefonikõnedele ja e-kirjadele kuluvat aega ning tõhustab patsiendi ja ravimeeskonna koostööd. Patsient saab enda tervisemure edastada ööpäevaringselt arstikeskuse lahtiolekuaegadest sõltumata. Järgime rangelt terviseandmete turvalisuse ja isikuandmete kaitse seaduse põhimõtteid. Patsient saab enda perearstikeskusega ühendust võtta tervisemure lahendamiseks, retsepti pikendamiseks või tõendi väljastamiseks.

Vajalik identifitseerimine ID_kaardi, mobiil-ID või Smart- ID-ga.

Sisenemine lingi kaudu perearst24.ee