Tapa vallas pakutav Päevahoiuteenus

Käesoleva aasta 23. jaanuaril toimus Viru Haiglas ümarlaud, kus osalesid Tapa valla 3 perearsti Katrin Kuusik, Katrin Kallas ja Riina Niibo, vallavanem Alari Kirt, meie uus abivallavanem sotsiaal ja hariduse alal Aivi Must ja Viru Haigla tegevjuht Meelis Kukk. Arutelu teemaks oli Viru Haigla poolt pakutav päevahoiuteenus dementsuse sündroomiga vanuritele ja mäluhäiretga inimestele.Seda pakutakse koostöös Tapa Vallaga ja töötati välja eelmise Tapa Valla sotsiaalkomisjoni poolt eesotsas Ene Augasmäega. Momendil on teenusel vaid 1 inimene aga vajadus sellise teenuse järgi on kindlasti suurem. Arutasime, kuidas need inimesed üles leida ja teenusele suunata. Perearstidena puutume igapäevaselt kokku nende peredega, kus on inimesi, kes oma haiguse tagajärjel või vanadusest tuleneva mäluhäire tõttu ei saa oma igaäevase eluga enam hakkama ja vajavad päevaringselt kõrvalabi ning juhendamist. Seetõttu on tema pereliikmetel tekkinud väga suur koormus. Nad on sunnitud kas täielikult koju jääma või osalise koormusega tööl käima. Nad lihtsalt põlevad läbi, sest oma elu jääb elamata. Loodan, et suurem reklaam nii valla lehes kui asutuse kodulehel ja isiklikud kontaktid aitavad abivajajad selle suurepärase teenuse juurde ja vähendavad omaste hoolduskoormust. Sotsiaalministeeriumi andmetel on Eestis tööturult eemal ligikaudu 8000 inimest ja 5000 inimest töötab osalise koormusega seetõttu, et nad hooldavad oma pereliiget. Selleks, et need omastehooldajad saaksid asuda tööturule ja nende koormust vähendada, ongi see vajalik teenus meie oma vallas olemas. Päevahoiuteenus on avatud 12 tundi: hommikul kella 7 ja õhtul kella 19.ni. Omaosalus on 10%, ehk 2.70. Ülejäänud osa tasub Tapa vald. Viru Haigla pakub omalt poolt tasuta lõuna.Lisaks saavad kliendid ka hommiku ja õhtusöögi.

Teenuse eesmärgiks on säilitada ja toetada eaka ja mäluhärega inimese toimetulekut ja anda päevale kindel struktuur.Teenusele suunatud isikutega tegelevad koolitatud tegevusjuhendajad. Toimuvad mälutreeningud,käelist tegevust parandavad tegevused, patsienti aktiveeritakse ja parandatakse tema sotsiaalset toimetulekut. Teenusele suunatud isik peab olema rahvastiku registri andmetel Tapa valla elanik.Kui teie peres on selline inimene, kes vajaks sellist teenust, siis tuleks ühendust võtta Tapa valla sotsiaalosakonnaga aadressil Tapa linn Roheline 19 või abivallavanem sotsiaal alal Aivi Mustaga telefoni nr 3258691. Kvaliteetsed ja kättesaadavad teenused on hästi toimiva valla üks põhitalasid.

Tapa valla sotsiaalkomisjoni esimees Riina Niibo. Veebruar 2018